Hvilke ender og gjess må du kunne?

Du må kunne stokkand, brunnakke og krikkand dersom du skal jakte før 10. september. Ca 2/3 deler av de ca 2000 skutte brunnakkene skytes i Rogaland og Vest Agder. Det skytes i underkant av ca 3000 krikkender årlig. Det meste skytes i Rogaland og resten spredt utover alle fylker. I 2009/2010 ble det felt i underkant av 17.000 stokkender.

Toppand, havelle og kvinand er jaktbare dykkender. Det skytes ca 500 toppender og like mange haveller årlig. Da er det bedre og satse på å lære seg kvinanda skikkelig. Det skytes ca 3000 kvinender i året. De fleste skytes rundt Oslofjorden. Svært få skytes nord for Hordaland.

Det skytes ca 2500 silender og laksender samlet hver år. Fellingene er spredt over hele landet. Silanda og laksanda har samme jakttid og kan jaktes over hele landet. Du trenger derfor ikke å skille de fra hverandre. De er lett å skille fra andre ender på nebbet og oppførselen. De svømmer ofte i flokk fram og tilbake langs land i grunne områder. Med en kikkert og feltboka går artsbestemmelsen greit.

Som gåsejeger er det tre jaktbare arter du særlig må kjenne: Grågås, Canadagås og kortnebbgås. Grågåsa og canadagåsa er lett å kjenne fra hverandre på fargene. De har lik jakttid fra Nord- Trøndelag og sørover, så forveksling er ikke et juridisk problem.Vær særlig oppmerksom dersom du skal jakte gås i Finnmark, Troms og deler av Nordland. Her er det egne regler for hvor du kan jakte og det er egne jakttider for hele eller deler av disse fylkene. Jegerne i de tre nordligste fylkene må derfor i større grad kunne skille gåseartene fra hverandre.

Tips for gåse og andejakt

Tidlig på høsten finner du ender og gjess lang vassdrag og vann i det meste av landet. Etterhvert trekker de mot kysten og sørover. Langs kysten går det vanligvis greit å få grunneiers tillatelse til gåse og andejakt. Jakta er da både billig og trivelig og godt egnet for ungdom.

Her som ellers på jakt er det en fordel med lokalkunnskap. Ta deg noen turer med kikkert før jakta. Finn oppholdsstedene og artsbestem hvilke ender og gjess som er der. Det er for seint å gripe etter feltboka når det suser i vinger. Ender og gjess oppholder seg ofte i faste områder, og trekker etter de samme ruter. Du kan snike etter ender som beiter eller hviler. Gjess og grasender trekker ofte inn over land for å beite morgen og kveld. De beiter gras og er særlig lysten på spillkorn etter treskinga. Plasser deg på trekkruten, og gjerne slik at du ser dem mot klar himmel. Det beste trekket er vanligvis i ruskete vær.

Skyting

Ender og gjess er hardskutte. Det er lettest å felle de med motskudd oppunder buken. På sideskudd kan vingene dekke for lungeområdet og fuglene skadeskytes. Den viktigste grunnen til skadeskyting er for lang skuddavstand. Ikke skyt på mer enn 20 meter. Vær nøye med avstandsbedømmelsen. Det er vanskelig å beregne avstand i lufta og over åpent vann. Ikke prøv deg på double. Det andre skuddet vil du ofte trenge til et avlivingsskudd. Test patronene i hagla di. Velg den patronen med grovest hagl som samtidig gir god nok dekning på 20 meter.

Dykkender ligger lavt på sjøen og er et svært lite mål. I mange tilfeller er bare hodet dødelig område. Hodet er på størrelse med en vinkork. Treffer du en vinkork på 20 meter med et hagl? Bruk begge patronene på samme fugl for sikker hets skyld.

 

Kilde:Jegeropplæringen.