Riktig jaktområde
Bruk litt tid på spaning før du skal jakte, gjerne også noen dager i forkant for å danne deg et bilde av trekkmønsteret i området. Du må finne deg et område med god duetrafikk. Erteåkrenoe av det beste du kan jakte rundt, dette er en soleklar vinner, og hveteåkre er et godt andrevalg. Havre er ingen favoritt hos duene, men raps, bygg- og rugåkre er bedre. Når det er vindstille flyr duene høyt, mens de i sterk vind flyr lavere. Likevel finner de lokkeduene og fatter interesse for dem. Et godt råd når det blåser er å unngå å postere i en skrå bakke siden duene kommer lavt, jegeren vil oppdage duen for sent og vil være uforberedt til skudd.

En del jegere har erfart at duer søker lune plasser, og de har god erfaring med å postere ved små åkerlapper med skog rundt i sterk vind.Ved slike åkrekan man oppleve svært gode duetrekk på dager med litt vind, mens større åpne jorder ofte er best hvis det er lite eller ingen vind.

Særlig åkrer hvor kornet har lagt seg etter uvær (legde)er attraktive beiteplasser. Det samme er treskede jorder, hvor nye og friske planteskudd vokser opp.

Ved legde kan det ofte være vanskelig å postere og å skytenår åkeren er høy. Hvis det blåser slik at det er bevegelse i kornet,kan jegeren bruke det til sin fordel. Det er da lettere å gjemme seg i kornet – det kan gi god jaktuttelling å plassere seg midt i åkeren med lokkeduer i kornet plassert på pinner.

Hvis man av en eller annen grunn må jakte med i motvind,er det et godt råd å trekke lokkeduene litt nærmere seg, og hvis det er mulig sette seg ute på jordet, slik at man kan snu seg og ha oversikt bakover.

Mange duejegere velger også å skjule seg i åkerkanten, og har dermed skogen bak som kamuflasje. Andre duejegere foretrekker å trekke seg ti-femten meter ut på åkeren og dermed få bedre skuddsjanser på duer som kommer bakfra, eller duer som lander i trærne eller bak jegeren.

Når det blåser en del, vil duene oftere enn i vindstille vær slå seg ned i trærne først, og eventuelt ned på åkeren etter å ha betraktet flokken med lokkeduer en stund. I friskvind kan det lønne seg for duejegeren å postere i nærheten av dueneshviletrær.

Sitt på lesiden av trærne. Alle fugler lander itrær på lesiden, mot vinden, rett og slett for å få oppdrift, og å unngå å fly rett på trærne.

Kjenn området du jakter i og observer hvilke trær duene bruker somhviletrær. Ofte er det høye, gamle trær som er litt glisne i toppen. Tørrfuruer og løvtrær, ikke minst eiketrær, er populære hviletrær.

 

Jaktkort/tillatelse
Husk og kjøp jaktkort, eller innhent nødvendig jakttillatelse fra grunneiere.

Trekktid på døgnet
Den beste duejaktafår du som regel mellom klokken 06.00 - 10.00 og 15.00 - 18.00. Er forholdene riktig gode, kan duene trekke hele dagen.

Været under duejakta
Strålende sol ogvindstille kan være gode værforhold for duejakt, men med litt vind i tillegg kan duejakta bli perfekt, hvis man vet å utnytte dette. Tåke og/eller overskyet vær trenger heller ikke være negativt. Regnvær er ikke duejaktvær. Duene sitter da stort sett stille og ”sturer” i regnvær. Med en gang det slutter å regne, bør duejegeren sitte klar, da kommer duene!

Kamuflasje
Duene har et utrolig godt syn og ser alle bevegelser veldig godt. De endrer kursen fort og flyr avgårde hvis de ser bevegelser, eller oppdager hvit hud (vi lyser opp på lang avstand).Duene kan også endre kursen hvis de oppdager den minste bevegelse bak et kamuflasjenett når det er vindstille. Derfor er kamuflasje så viktig. Hvis det blåser er trær og vegetasjon urolig, og duene blir da mindre vare for bevegelser. Sitt uansett så rolig som mulig!

Det optimale er å bruke kamuflasjestifter i ansiktet samtidig som du bruker skyggelue, og kamuflasjeklær på kroppen eller det optimale som er en Ghillie Suit, en hel kamuflasjedrakt i tillegg til et kamuflasjenett. Fargen på Ghillie Suit og kamuflasjenettene etterligner omgivelsene, og kommer derfor i flere forskjellige farger. 

Fordelen med dette er at du har større spillerom for bevegelser enn om du kun sitter under et tre eller i et kratt uten noen form for kamuflasje. Gjør du det riktig, vil du se utfallet i sekken når du går hjem.

Lokkeduer
Lokkeduer fungerer som en magnet og øker sjansen for fangst betydelig; rett og slett fordi duer gjerne flokker seg. En flokk lokkeduer etterligner en flokk beitende duer, og trekkende duer tror det er mat å få. Det er en fordel å ha ganske mange lokkeduer: minimum 20-25 stykker. Jo større flokk med lokkeduer, jo bedre lokker de og jo flere overflygende duer slår seg ned.

Det er ikke uvanlig å ha 40-50 lokkeduer. Setter du opp noen lokkekråker sammen med duene, er dette meget bra, det gjør at duene føler seg tryggere når de skal lande på åkeren. Lokkeduene plasseres mot vinden med nebbet ned og stjerten opp, slik at det ser ut som de spiser mat. Husk og sett flokken innenfor haglehold. Bruk gjerne noen skutte duer og legg dem med vingene utspent så den hvite stripen synes, blir den liggende med buken opp skremmer den nye duer som kommer flygende inn. Vær nøye med at duene som brukes til lokking på denne måten er pene i fjæra.


Lokkeformasjon
Lokkeduene bør settes i en V eller U-formasjonmed duenes hoder pekende mot vinden. Duer spiser mot vinden og blir skeptiske hvis ikke lokkeduene plasseres slik. Denne formasjonen er med på å dirigere duene dit jegeren vil ha dem. Duer som kommer for å slå seg ned vil lande midt i ringen. Har jegeren plassert seg på ca.18 meter unna den ytterste lokkeduenog 8-10 meter på den nærmeste lokkeduen,da er sjansene de beste for å skyte fugl.

Følg med på vindretningen og snu lokkeduene hvis vinden snur. Eventuelt bytt plass – hvis vinden snureller hvis trekket ikke er det beste. Studer området ogvithvor duenes trekkveier er, legg merke til hvor duene flyr til hvilke tider på døgnet i ulike vindretninger og -styrker.

Inn for landing
Duer lander alltid i motvind. Duejegere bør sitte med ryggen mot vinden, eventuelt med vinden fra siden. Sitter du med ryggen mot vinden, får du bedre tid til å komme i posisjon på landene fugl, og du kan skytepå innkommende fugl, ikke fugl som flyr fra deg. Vent med å skyte til duene flyr i en sving over åkeren og henger rett over lokkeduene. Av og til vil overflygere, dvs duer som ikke har til hensikt å lande, by på mer utfordrende skuddsituasjoner. I medvind kan duene ha en svært høy hastighet, mens de i motvind nødvendigvis må sette ned hastigheten. Skuddene blir enklere, sjansen for fangst større.

Skuddsjanser
Duene er vare for bevegelser. Har du skutt mange duer på den samme åkeren en dag, bør du la jaktområdet «hvile» en dag eller to før du vender tilbake.

Foring
Du kan ganske enkelt lage deg en jaktplass, dette gjøres enklest ved å drysse ut erter eller korn på et godt synlig sted. Maten må ligge åpent for at dua skal våge seg dit, på en steinhelle på et hogstfelt i skogen, en skogsbilvei eller et kutråkk på en gressåker.  Du må begynne med foringen senest et par uker før jakten, og det må utføres daglig. Den mest ivrige duejegeren sår egne erteåkre i flere omganger gjennom sommeren, og kan på denne måten servere erter i attraktive stadier i en lengre periode før jaktstart.

Det er også mulig å drysse grovt salt på foringsplassen, i hvert fall når det er tørt i været. Dua er veldig glad i å spise saltet.

Avfall/søppel
Husk og ta med deg tomhylser og annen søppel. La oss sammen ta vare på naturen og tillitten til de grunneiere som er så snille og lar oss jakte på åkrene deres!

Jakttid: 21. august til 23. desember.