Nesten alle nye hagler som selges har utbyttbare choker (trangboring). Allikevel har mange et lite aktivt forhold til hvilke choker de bruker i hvilke situasjoner. Dette er synd da valg av trangboring i stor grad påvirker skuddbildet på forskjellige avstander og derfor dine sjanser for å felle viltet.

Betegnelser og merking

Avhengig av våpenet du har kjøpt vil chokene som følger med har forskjellig betegnelse. Under følger en tabell som viser de forskjellige trangboringene og deres merking:

Norsk

Merking

Merking

Engelsk

1/1

F

*

Full

3/4

IM

**

Improved Modified

1/2

M

***

Modified

1/4

IC

****

Improved Cylinder

Sylinder

C

*****

Cylinder

 

Hvilken choke skal jeg velge?

For virkelig å kunne velge riktig trangboring må en ut å prøveskyte på pappskive med den aktuelle ammunisjonen og choken. Det er ikke alt for mye jobb å få gjennomført en slik test, men det er allikevel er det mange av oss som ikke får gjort dette. Vi har derfor satt sammen litt informasjon som du kan bruke i valg av trangboring, men vær klar over at forskjellige kombinasjoner av våpen, choke og ammunisjon vil gi andre skuddbilder enn det som er gjengitt her. Informasjonen kan allikevel brukes som veiledende.

Ammunisjonen som du bruker har en stor innvirkning på hvilke choker du kan bruke, skyter du med tunge hagleladninger i stål 76mm/3, 89mm/3,5 vil du som regel max kunne bruke ½ /modified choke, snakk med våpenforhandleren du kjøper ammunisjon hos og lag en huskeliste til deg selv når du kjøper deg hagle/ammunisjon.

Rekkevidde

Når en skyter mot en pappskive kan en tegne en sirkel på 75 cm i diameter rundt kjernen av treffet og telle antall hagl innen denne sirkelen. På den måten kan en regne ut hvor mange prosent av haglene i ladningen som treffer og derfor få et forholdstall på samling ved ulike lengder.

I tabellen under har en benyttet 35g ladning med stålhagel i størrelse US 2 (dette gir rundt 156 kuler per ladning). Her kan en se effektive samlinger ved forskjellige distanser. Så lenge antallet hagl er over 65 % er skuddbilde god og viltet du skyter på vil bli truffet av så mye hagl at det er forsvarlig å skyte. Alt under 65 % gir et for dårlig skuddbilde og en skal da holde tilbake skuddet.

Bruk av choker som er såkalt utvendige vil som regel gi ett noe bedre skuddbilde enn innvedige.

Prosent av hagl som treffer innenfor en 75 cm sirkel ved forskjellige avstander:

Trangboring

20m

27m

35m

Sylinder

80%

60%

40%

1/4

100%

77%

55%

1/2

100%

83%

60%

3/4

100%

91%

65%

1/1

100%

100%

70%

 

Kilder

Norges Jeger og Fiskeforbud

Skitt Jakt - Hilsen oss hos fuglejegern.no